Oficiálne spustenie:  10.10.2020

- Brix -

Brix bol - je - a bude free... :)

BRIX - slúži všetkým

Zdarma na použitie

  • Brix je zadarmo

Informácie o stavbách:

  • technické informácie
  • fotky stavieb
  • veky stavieb

Zaujímavé funkcie

  • životnosť stavby vs dĺžka úveru
  • štatistika
  • grafy

Aktívna komunita

  • prispievateľov do databázy
  • programátori

--- ooo ---


Brix je znalostná databáza dokladov začiatku užívania stavieb.  Tieto doklady slúžia pre znaleckú obec ako jeden zo základných podkladov pre vypracovanie znaleckého posudku. 
Okrem možnosti stiahnutia dokladu o začiatku užívania stavby a fotiek, obsahuje tiež každá stavba aj podrobné technické informácie vrátane umiestnenia stavby na mape, adresy a GPS súradníc.

Brix je navrhnutý ako informačný zdroj za účelom poskytnutia bezplatného a otvoreného nástroja. 

Cieľom je poskytnúť prívetivé užívateľské prostredie ladené do retro štýlu, ako i jednoduchosť pri vyhľadávaní a sťahovaní dokladov.

BRIX je skvelý nástroj 
Dajte o ňom vedieť aj ostatným ... 

Unikátna funkcia


Brix okrem informácií o stavbe obsahuje aj unikátnu funkciu, ktorú ocenia všetci, ktorí si kupujú, alebo už majú hypotekárny úver na byt.

Upozorní Vás na možné problémy s bytovým domom a s vysokou pravdepodobnosťou aj na predpokladané zníženie ceny bytu z dôvodu dosiahnutia konečnej životnosti stavby.

Nájdete nás